Kamu çalışanlarına yerli ve millî mesajlaşma uygulamaları kullanma zorunluluğu

0
101
Rehbere göre, sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve millî uygulamalar tercih edilmeli

Kamu çalışanlarına yerli ve millî mesajlaşma uygulamaları kullanma zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin (CBDDO) yayımladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne göre, kamu çalışanları yerli ve millî anlık mesajlaşma uygulamaları kullanacak. Rehberde bu durum şöyle açıklanıyor: “Kurumsal haberleşme amacıyla sunucuları kurum kontrolünde olan mesajlaşma uygulamaları kullanılmalıdır. Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve millî uygulamalar tercih edilmelidir.”

Dokuz tebdir

Anlık mesajlaşma güvenliği başlığı altında paylaşılan tedbirler altında; mesajlaşma uygulaması seçimi,  iletim ortamı güvenliği, gizlilik dereceli veri paylaşımı, çoklu cihaz kullanımı, uçtan uca şifreleme, şfreleme anahtarlarının saklanması, yönetim arayüzüne erişim, cihaz üzerindeki verinin şifrelenmesi ve kritik haberleşmenin güvenliği gibi toplam dokuz tedbir sıralanıyor.

Rehberin amacı

CBDDO’nun yayımladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin amacı ise bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda millî güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması için asgarî güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanması şeklinde belirlendi. Bununla birlikte, rehberde bulut bilişim, kripto uygulama, kritik altyapılar ve kişisel verilerin güvenliği gibi alanlarda bilgi güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin tedbirler de bulunuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here